SKEP MY PROFIEL

Skep jou profiel om aanlyn aansoek te doen.

Studente wat nog nie 'n Akademia profiel het nie:

  1. Kliek op "SKEP MY PROFIEL" om jou profiel te skep op die webtuiste.
  2. Volg die skakel op die epos nadat jy aangesluit het.
  3. Doen voorlopig aansoek om by Akademia te studeer.


TEKEN AAN

Sleutel aan om veranderinge aan jou profiel te maak en voorlopig aan te sluit by Akademia.

Studente wat reeds 'n Akademia profiel geskep het:

  1. Kliek op "TEKEN AAN".
  2. Dateer jou persoonlike besonderhede op

    OF

  3. Doen voorlopig aansoek om by Akademia te studeer.